یه پیمانه برنج رو خوب بشورین و بذار ین یه نصفه روز خیس بخوره.


آب برنج رو خالی کنین و توی سینی پهنش کنین تا کمی خشک بشه

ولی نم داشته باشه (اگه کاملا" خشک بشه آرد کردنش راحت نیست)


برنج رو با آسیاب پودرش کنین، چندین بار لازمه که در آسیاب رو باز کنین

و هم بزنین تا عمل آسیاب کردن بخوبی انجام بشه.

آردبرنج رو چند بار از الک ریز رد کنین

  آرد برنج  آماده شده رو بریزین توی یه ظرف و بذارین توی هوای اتاق

تا یکی دوروز بمونه و کاملا خشک خشک بشه .

توی این مدت هم روزی چندبار همش بزنین اگه آرد کاملا" خشک نشه

حتی اگه اون رو توی یخچال نگهداری کنین کپک میزنه

آرد برنج آماده ست برای تهیه ی فرنی واسه ی نی نی دلبندتون.